GKR DEVELOP a.s.

Hlavním předmětem činnosti je výběr a nákup pozemků vhodných pro bytovou výstavbu, následné vypracování projektu, jeho realizace a prodej nebo pronájem nemovitosti. Při realizacích projektů maximální měrou využíváme synergií v rámci GKR HOLDING a.s., kde jsou zastoupeny jak stavební, strojírenské, obchodní nebo marketingové společnosti.

SLUŽBY


 • Výběr vhodných lokalit na základě předem stanovených parametrů
 • Marketingový průzkum
 • Zpracování finanční analýzy projektu
 • Výkup a scelení pozemků
 • Právní servis
 • Zajištění připojení pozemků na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu
 • Vypracování architektonické studie záměru
 • Návrh etapizace projektu
 • Jednání s dotčenými orgány veřejné a státní správy
 • Finanční a ekonomický servis projektu
 • Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
 • Vytvoření položkového rozpočtu projektu
 • Technický dozor
 • Příprava a zajištění kolaudačního řízení
 • Prodej nebo pronájem dokončených nemovitostí včetně garančního a provozního servisu  (provozní servis myšlen v případě pronájmu nemovitosti – obdoba služeb nabízených církvím)
 • Management projektových prací 

KONTAKTUJTE NÁS


GKR DEVELOP a.s.
V Olšinách 2300/75
110 00 Praha 10

IČ: 289 13 086
DIČ: CZ28913086

Zapsáno u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou C 15336

Ředitel společnosti
Antonín Kühn

Sekretariát společnosti
Martina Šebová
Tel.: +420 416 911 111
Fax: +420 416 911 401
Mobil: +420 602 275 858
E-mail: sekretariat@gkr.cz

Obchodní oddělení 
Jaroslava Olejníčková
Tel.: +420 416 911 111
E-mail: sekretariat@gkr.cz