GKR ZAKLADÁNÍ s.r.o.

Jsme moderní a pružná společnost nabízející své služby
v pozemním a dopravním stavitelství.

PŘEDMĚT ČINNOSTISPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ


Na základě geologického průzkumu daného stavebního místa navrhneme nejvhodnější postupy založení stavby, zpracujeme projektovou dokumentaci a dílo zrealizujeme.

Poskytujeme široké spektrum služeb v rozsahu:

 • zakládání staveb
 • opěrné konstrukce
 • sanace sesuvů
 • sanace základů
 • zajištění stavebních jam

Realizace provádíme těmito technologiemi:

 • velkoprůměrové piloty
 • maloprůměrové piloty
 • hloubkové vibrační zhutňování
 • dynamické zhutňování
 • injektáže
 • zemní kotvy
 • pažící stěny
 • hloubkové odvodnění
BAUER BG 28 H
BAUER BG 28 H 
BAUER BG 24 H
BAUER BG 24 H
BAUER BG 20 H
BAUER BG 20 H
BAUER BG 18 H
BAUER BG 18 H
KLEMM 806-03
KLEMM 806-03
KLEMM 802
KLEMM 802
KLEMM 702
KLEMM 702

ZEMNÍ PRÁCE


Nabízíme hrubé terénní úpravy, kompletní zemní přípravu daného území, hutnění a vyztužení násypů, výkopy jam, základů včetně výkopů hloubkových. Dále rekultivace, skrývkové práce,
ekologické likvidace daného území a stabilizaci zemin.
Díky technice, kterou disponujeme, můžeme nabízet výkopové a zemní práce od základů pro RD až po velká logistická centra, výrobní závody, dopravní a inženýrské stavby
nebo vodohospodářské stavby. 

DOZER CATERPILLAR D6T
DOZER CATERPILLAR D6T
PÁSOVÉ BAGRY CATERPILLAR 324D A 325D
PÁSOVÉ BAGRY CATERPILLAR 324D A 325D
KOLOVÝ BAGR A KLADIVO
CATERPILLAR 316 D
KOLOVÝ BAGR A KLADIVO CATERPILLAR 316 D
VÁLEC CATERPILLAR 563D
VÁLEC CATERPILLAR 563D
PÁSOVÝ BAGR JCB 220
PÁSOVÝ BAGR JCB 220
SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ CATERPILLAR 242
SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ CATERPILLAR 242
RYPADLO / NAKLADAČ CATERPILLAR 432F
RYPADLO / NAKLADAČ CATERPILLAR 432F
PÁSOVÝ BAGR CATERPILLAR 303
PÁSOVÝ BAGR CATERPILLAR 303

VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA
VČETNĚ VELKOOBJEMOVÉ PŘEPRAVY


Disponujeme kvalifikovaným a zkušeným týmem pracovníků, nejmodernějším vozovým parkem, který vyhovuje nejen náročnému prostředí pozemních a dopravních staveb, ale i nejpřísnějším ekologickým předpisům EU. 

Nabízíme přepravní kapacity nákladními vozy MAN 8x6, třístranný sklápěč o nosnosti 15 t a souprav MAN 8x6, třístranný sklápěč s vlekem o celkové nosnosti  25t. Projekty a zákazníky s menšími přepravními nároky jsem schopni uspokojit přepravními kapacitami vozidel IVECO EuroCargo – hákový nosič kontejnerů o nosnosti 6,5 t.

MAN 8x6
MAN 8x6
MAN 8x6 + vlek
MAN 8x6 + vlek
IVECO EuroCargo – hákový nosič kontejnerů
IVECO EuroCargo – hákový nosič kontejnerů


DEMOLICE


Od ručních bouracích prací až po demoliční práce pomocí vlastní moderní těžké techniky.
Provádíme demolice jakýchkoli objektů a konstrukcí včetně demolic výškových budov, komínů a mostů. Veškerý demoliční materiál třídíme, recyklujeme nebo bezpečně a ekologicky ukládáme,
abychom minimalizovali negativní dopady na životní prostředí.

Disponujeme týmem kvalifikovaných a zkušených profesionálů, kteří dokáží řešit složité technologické překážky v rámci přípravných a realizačních fází demoličních prací.

 OPRAVY NÁKLADNÍCH VOZIDEL A STAVEBNÍCH STROJŮ


Provádíme automechanické a autoelektrikářské práce, diagnostiku a měření, servis vzduchových a hydraulických soustav, servis návěsů a přívěsů. Náš tým kvalifikovaných pracovníků se zaměřuje zejména na značky nákladních vozidel MAN, IVECO a stavebních strojů BAUER,
KLEMM a CATERPILLAR.

TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ


Po provedení vrtu se při pomalém vytahování nářadí a při minimálních otáčkách vhání injekční směs pod vysokým tlakem cca 40 MPa. Trysková injektáž je vytvářena tak, že je zemina řezána injekčním paprskem a současně smíchána s injekční směsí. Podél injekčního vrtu se tak otáčením trysek při plynulém vytahování monitoru vytváří sloup injektáží zpevněné zeminy. V blízkosti sloupu TI dochází ke komprimaci zeminy a tedy i k její konsolidaci.


CERTIFIKÁTY


KONTAKTUJTE NÁS


GKR ZAKLÁDÁNÍ s.r.o.
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 250 42 726
DIČ: CZ25042726

Zapsáno u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou C103153

Jednatel společnosti
Ing. Antonín Kühn

Sekretariát společnosti
Lucie Bálková
Tel.: +420 416 911 106
Mobil: +420 602 196 211
E-mail: l.balkova@gkr.cz

Obchodní oddělení – zemní práce
Ing. Václav Holenda
Mobil: +420 724 922 290
E-mail: v.holenda@gkr.cz

Obchodní oddělení – zakládání
Ing. Tomáš Houska
Mobil: +420 737 255 589
E-mail: t.houska@gkr.cz

Ing. Jan Krejzar
Mobil: +420 737 256 492
E-mail: j.krejzar@gkr.cz