PORTFOLIO MANAGEMENT

Naše služba je založena na individuálním přístupu k vlastníkovi a jeho nájemcům, jsme si vědomi rozdílných potřeb.

VAŠE STAROSTI MĚNÍME NA VAŠE PŘÍLEŽITOSTI


Divize Portfolio management byla vybudována v rámci GKR Holding a.s. pro zajištění správy a služeb těch činností, které souvisí s primárními předměty podnikání ostatních společností Holdingu. Jedná se o oblast správy a údržby majetku, nákup veškerých služeb a materiálu jak pro vnitřní potřebu, tak pro další obchodní aktivity. Naše služba je založena na individuálním přístupu k vlastníkovi a jeho nájemcům, jsme si vědomi rozdílných potřeb.

O svěřený majetek se staráme komplexně, počínaje pasportizací majetku, stanovení strategie nakládání s majetkem a jejím naplněním, řídíme nákupní procesy i procesy výnosové. Pokrýváme kompletní péči o svěřený majetek a to jak dle zákonných norem, tak i z hlediska dlouhodobé udržitelnosti majetku. Přebíráme za vlastníka všechny povinnosti odpovědného správce majetku.

PROPERTY MANAGEMENT


Správa, obchodních, průmyslových nebo obytných nemovitostí, která zahrnuje procesy, systémy a pracovní síly nezbytné pro správu životního cyklu veškerého nabytého majetku včetně pořízení, kontroly, hmotné odpovědnosti, údržby, využití a dispozice.


ASSET MANAGEMENT

Správa majetků.


Nabízíme komplexní řízení všech typů nemovitého majetku. V závislosti na specifikách aktiva (typ, umístění, strategické cíle, atd.), využíváme a koordinujeme ty nejlepší odborníky podle daných potřeb.Přebíráme plnou odpovědnost za majetek našich zákazníků, který tak slouží ke strategickým potřebám, management zakázníka se zaměřuje na realizaci vlastních podnikatelských záměrů.


FACILITY MANAGEMENT

Zajištění a rozvoj podpůrných služeb uživatelům.


 • zajištění a rozvoj podpůrných služeb uživatelům 
 • Zpracování zadávacích podkladů pro výběr dodavatelů
 • projektové řízení, dohled a koordinace prací podle dodavatelských smluv
 • porovnání nákladů na pořizované zboží nebo služby, dosažení maximální hodnoty za investované prostředky
 • efektivní plánování nákupu zboží a služeb v souladu se strategickými obchodními cíli
 • řízení a vedení změn s cílem zajistit minimální narušení stěžejní činnosti
 • režie, koordinaci a plánování základní centrální služby, jako je recepce, ostraha, údržba, pošta, archivace, úklid, stravování, nakládání s odpady a recyklace
 • zajištění všech požadavků na objekt s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnost v souladu s právními předpisy
 • plánování nejvhodnějších alokací, využití prostor a zdrojů pro nové budovy, nebo re-organizace stávajících prostor
 • použití technik řízení výkonnosti pro monitorování a prokázání splnění dohodnutých úrovních služeb které povedou ke zlepšení
 • reagovat na mimořádné události, řešit důsledky


SPRÁVA LESNÍCH A ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH


Tvorba informační struktury technických a ekonomických dat, implementace odborného aplikačního vybavení, tvorba struktury obchodu se dřevem a zemědělskými komoditami, arondační procesy, tvorba lesních plánů, tvorba jednotné struktury kódů pro lesnickou a zemědělskou výrobu, tvorba jednotné lesní hospodářské evidence atd.

 

PROCUREMENT


Design oddělení Procurementu dle specifik zákazníka, vypracování interních nákupních směrnic, sociálního a environmentálního kodexu oddělení Procurementu definice vission-mission-strategy dle specifik zákazníka, nastaveni kontrolních mechanizmů výkonnostních parametrů oddělení Procurementu, implementace směrnic, procesů,  strategií, SW aplikaci atd., nastaveni interních informačních technologií včetně reportů, spend management, strategie nákupu specifických komodit, optimalizace procesů nákupu (P2P), management dodavatelů. management smluv atd., školeni a podpora oddělení Procurementu, řízení kvality oddělení Procurementu, nezávislé audit.

KONTAKTUJTE NÁS


KANCELÁŘ

GKR HOLDING a.s.
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice nad Labem

SÍDLO A KANCELÁŘ

GKR HOLDING a.s.
Kaprova 52/6, Staré Město
110 00 Praha 1