GKR STAVBY s.r.o.
O NÁS

Společnost zahájila své podnikání ve stavebnictví v roce 2001 pod názvem STAVBY KÜHN s.r.o.. Současně byla začleněna do GKR HOLDING a.s. Koncem roku 2015 došlo v rámci GKR HOLDING a.s. k rozhodnutí sjednotit názvy firem začleněných do holdingu dle jejich zaměření s tím, že od 1.1.2016 firma začal působit na českém stavebním trhu pod názvem GKR STAVBY s.r.o. 

Od roku 2001 se neustále zvyšuje počet kvalifikovaných pracovníků až k dnešnímu počtu 95  a s tím zároveň stoupá technologická náročnost a rozsahy realizovaných projektů. To dokládá i motto společnosti.