Bytový dům Brozany nad Ohří
Antonín Kühn
Stavební úpravy objektu č.p.380
Městys Brozany nad Ohří
Skládka Uhy – IV, rozšíření skládky odpadů  (sektory 7c, 8c, 21d a 22d)
FCC Česká republika
Skládka odpadů S-NO s odděleným sektorem S-OO3 Lodín rozšíření skládky VI.etapa - sektor15
FCC Česká republika
Rekultivace Fučík IV. - přeložka příkopu 2400
Revitrans, a.s.