RS Prunéřov - stavební práce
ČEZ Energetické produkty s.r.o.
Rozšíření současného vodojemu pivovaru Krušovice
Heineken Česká republika, a.s.
Rekonstrukce mostu ev.č.2472-2. Brozany náhon
SÚS Ústeckého kraje
RECENT Tisová rozšíření skládky odpadů 1.e.t.
FCC Česká republika s.r.o.
Stavební úpravy mezideponie FCC Jihlava
FCC Česká republika s.r.o.
II/237 N.Strašení-Mšec, rekonstr.IIb.etapa
Krajská SUS Středočeského kraje

 

Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny_Lovosice
Město Lovosice