GKR STEEL s.r.o.
O NÁS

Společnost byla založena v roce 1998 pod názvem GKR PRAHA ENGINEERING s.r.o. se zaměřením na výrobu ocelových konstrukcí. V roce 2005 byla společnost začleněna do GKR HOLDING a.s., zásadním způsobem modernizováno výrobní vybavení a zároveň s tím došlo ke změně názvu na GKR ENGINEERING s.r.o. Nově vzniklé výrobní kapacity začaly být využívány k výrobě kontejnerů pro skladování a dopravu odpadů. Součástí modernizace bylo rozšíření technologického vybavení o nejmodernější CNC dělící stroje. Koncem roku 2015 došlo k přejmenování všech společností GKR HOLDING a.s. tak, aby jejich názvy vystihovaly jejich primární předměty podnikání. Od ledna 2016 působíme pod názvem GKR STEEL s.r.o.

Nepřetržitě modernizujeme a doplňujeme naše výrobní prostředky. Klademe důraz na inovativní pracovní postupy, řízení kvality, výstupní kontroly a ochranu zdraví a osob při práci, o čemž svědčí získané certifikáty a referenční projekty.

Veškerá výroba probíhá ve vlastním uzavřeném areálu o rozloze 5000 m2, jehož technologické vybavení nám umožňuje zajistit kontinuitu celého výrobního procesu. Projekční, konstrukční a technologickou stránku projektu zajišťujeme vlastními kapacitami.

Naše výrobky z velké části míří na zahraniční trhy ke stálým odběratelům v Německu, Nizozemí, Francii a Velké Británii. Prostřednictvím zahraničních obchodních partnerů participuje na investičních celcích po celém světě.